Estetska medicina predstavlja jednu granu medicine koja djeluje u području prevencije i korekcije estetskih problema koji mogu, s vremenom, dovesti do pojave raznih patologija ili psihofizičkih poremećaja.

Procjene bioloških godina, prevencija poremećaja nastalih starenjem i poboljšanje psihofizičkih sposobnosti predstavljaju neophodne ciljeve za medicinu blagostanja, gdje perfektna efikasnost psihe i tijela postaje odlučujuća za poboljšanje kvaliteta života.

U suštini to je medicina za kvalitetu života, za zdravlje kao izraz psihofizičkog blagostanja. To je prvenstveno preventivna a onda korektivna medicina.

U preventivnoj fazi liječnici podučavaju kako "upoznati i prihvatiti" naslijeđene fizičke strukture, da bi se zaštitile i «vodile» prema pravilima higijene života: alimentarna, fizička, psihološka - ponašajna i kozmetološka.

U korektivnoj fazi program se isključivo oslanja na oficijelne metode i tehnike: medicinske, kirurške, kinezioterapijske, termalne i kozmetičke. To je medicina za kvalitetu života koja najbolje interpretira ono što SZO godinama govori: zdravlje nije samo odsustvo bolesti već psihofizičko blagostanje.

Ovo je filozofija kojom se mora educirati osoba koja se obrati estetskoj medicini.

Pregled traje oko sat vremena.

Dijagnostički pristup se sastoji od pregleda tijela i pregleda lica:

a) Pregled tijela se sastoji od:

  • tradicionalne anamneze, te ciljane anamneze estetske medicine,
  • klasični pregled pacijenta,
  • psihološki pregled - serija testova ubačenih u razgovor, s ciljem definiranja globalnog psihološkog aspekta pacijenta),
  • morfoantropometrijska valutacija: upoznavanje sa tjelesnom težinom pacijenta u prošlosti, idealnom tjelesnom težinom, mršavom masom, ukupnom količinom vode u tijelu putem korištenja raznih metoda analize sastava tijela kao što su plikometrija i impedenziometrija, koje omogućavaju da se ustanove eventualni ciljevi u vezi tjelesne težine i na osnovu toga primjene odgovarajući lokalni tretmani. Sa ovom valutacijom se može prepisati plan ishrane i vraćanje metabolizma i tjelesne težine na normalu.
  • Posturalna valutacija: za pronalaženje eventualnih poremećaja pozicije tijela u odnosu na površinu na koju se oslanjamo, u statičkoj ili dinamičnoj situaciji, preko direktnog promatranja i sa upotrebom podoskopa.
  • Valutacija fizičkog kapaciteta: za mjerenje kapaciteta osobe da bi izvršila određenu aktivnost. Procjenjuje se maksimalno korištenje kisika, snage i artikularna fleksibilnost, pomoću goniometra.
  • Angiološka valutacija - doppler sonda 7,50 mgh.
  • Ehografija: Ultrazvučni pregled kože i potkožnog tkiva za preciznu dijagnostiku celulita, razlikovanje celulita od debljine, te kontroliranja kolagena u dubljim dijelovima kože.

b) Pregled kože lica ili Check-up kože

Prevencija i kontroliranje starenja kože, predstavlja potrebu koju nitko ne želi da zanemari u današnjem društvu i ima značaj za psihološko i fizičko stanje osobe bez obzira na godine koje ima. Da bi se godinama zadržao zadovoljavajući izgled kože održavajući taj organ u najboljem stanju, neophodno je poznavati vlastitu kožu i korektno se prema njoj odnositi. U tu svrhu 70-ih godina Carlo Alberto Bartoletti (Rim) i Gaston Ramette (Pariz) postavili su medicinsku metodologiju - valutaciju kože u svrhu poznavanja odbrane kože, postavljanja dijagnoze biotip-a (seboroična koža, "suha" koža zbog dehidratacije i/ili nedovoljnog prisustva lipida na površini, senzibilna koža, specijalno na atmosferske agresije), zatim da se klasificira kožni fototip (valutira se individualni odgovor na izlaganje suncu), da se stabilizira funkcionalni bilans i stupanj starenja kože, da se formulira kozmetološki savjet sa ciljem higijene kože (čišćenje, hidratacija, zaštita od sunca), i za normalizaciju eventualnih poremećaja evidentiranih na pregledu. Također se rade kontrolna mjerenja za monitoring stanja kožnih parametara u trajanju tretmana sa supstancama koje imaju faramakokozmetičko djelovanje (mogu poremetiti hidrolipidni film) i omogućava ako je potrebno, da se prepiše kompenzatorna kozmetika.

Pregled kože lica

Počinje sa anamnezom koja se odnosi na generalnu higijenu života, eventualne kožne patologije, upotrebu lijekova, subjektivni osjećaj kože i slično. Objektivni pregled kože izvodi se običnim okom i upotrebom hladne svjetlosti, te Wood-ovom lampom.

Generalna inspekcija valutira boju i eventualno prisustvo elementarnih lezija. Ciljana inspekcija se odnosi na boju, luminozitet i eventualno prisustvo komedoma, mikrocista, mrlja, kuperoza (crvenilo sa proširenim krvnim sudovima lokaliziranim na licu, naročito kod osoba sa svijetlom kožom), crvenila, rozacea, bora, depresije kože (neravnine), ožiljaka od akni, deskvamacija (guljenje i ljuštenje kože).

Wood-ova lampa omogućava da se vidi prisustvo komedona (žute ili narančaste boje zavisno o stupnju oksidacije masnoće), hiperpigmentacije koje se ne mogu vidjeti golim okom, ljuspice (u dermatologiji Wood-ova lampa se koristi za potvrđivanje dijagnoze vitiliga, psorijaze i pitiriaze versicolor). 

Ispitivanje na dodir i palpaciju prema korektnoj metodologiji tradicionalne medicine omogućava ispitivanje glatkoće, masnoće, granuloziteta, hrapavosti, zadebljanja, elasticiteta i rastezljivost kože.

Za diferencijalnu dijagnozu pigmentnih lezija koristi se dermatoskopija sa epiluminiscencijom, neinvazivna tehnika koja omogućava ispitivanje pigmenta unutar i van ćelije

Mjerenja parametara kože lica

Mjerenja kože se vrše sa aparatima koji su nastali u laboratorij ama za dermatološka istraživanja. Krajem 70-ih godina Ramette i Bartoletti formuliraju prvi protokol za check-up kože (temperatura, sebometrija, korneometrija, pH metrija, test sa laktičnom kiselinom, dermografizam) i najnovije, kožni otisak koji omogućava trodimenzionalnu sliku kože.

Valutacija pH se vrši sa elektrodom i rezultat tog mjerenja treba da pokaže kiselost kože.

Pomoću sebometrije se određuje količina masnoće koja se nalazi na površini kože. Koristi se aparat "Sebometar". Vrijeme mjerenja je 30 sekundi i kontrolirano je od kronometra koji se nalazi u aparatu. Normalne vrijednosti sebometrije u regiji čela su između 100 - 200; u regiji jagodica su između 60 - 160 i u regiji brade su između 60 - 100.

Pomoću korneometrije se određuje hidratacija (vlažnost) kože. Koristi se instrumenat "Korneometar". Normalne vrijednosti hidratacije variraju od 95- 105.

Test sa laktičnom kiselinom od 15% (po Ramett-u) može potvrditi dijagnozu da se radi o osjetljivoj koži. Dermografizam je koristan da bi se utvrdio stepen kožne iritacije.

Kada bi se trebala uraditi ova valutacija?

U bilo kojim godinama valutacija stanja kože je veoma važna zbog određivanja pravilne kozmetike; što ima za cilj preventivno djelovanje na znakove vremena koji se manifestiraju na koži, naročito onih znakova koji su vezani za atmosferske pojave. Bilo bi bolje napraviti valutaciju u mlađim godinama, poslije puberteta, zbog što ranijeg upoznavanja vrste kože, njene odbrane, realizirajući tako na vrijeme higijensko - preventivni program. Drugi momenat kada bi se ova valutacija trebala napraviti je menopauza, kada se produkovanje masnoće smanjuje zbog hormonalnih motiva; tada je momenat da se prekontrolira i eventualno modificira kozmetološka zaštita. Pregled treba praviti svake dvije godine u mlađim godinama, da bi se prešlo na godišnju kontrolu u i poslije menopauze. Pomoću upitnika, kliničke pretrage i mjerenja vrijednosti parametara omogućava se personalizirani program kozmetološke edukacije prema biotipu i fototipu kože; zaštita, odbrana i održanje kože u dobrom stanju pomoću personalizirane kozmetike koja, prema definiciji UE, ima baš tu funkciju.