Najviše zbog sadašnjeg trenda i budućih dostignuća u medicini i biotehnologiji, eksperti sada predviđaju da će do 2065-e godine životni vijek dostići 100 godina.     

Sadašnji rast populacije i sigurna, efektivna dijagnostika i proces liječenja koji može unaprijediti kvalitetu života u tim produženim godinama je kritični imperativ za održanje blagostanja društva u ovom vijeku ali i ubuduće.

1992 nastala je prva definicija starenja: Medicina protiv starenja (AAM) je medicinska specijalizacija bazirana na primjeni naprednih naučnih i medicinskih tehnologija za rano otkrivanje, prevenciju, liječenje i preokretanje disfunkcija, neuravnoteženosti i bolesti vezanih za starosne godine. Briga za zdravlje kao inovativni naučni program i istraživanje produžavanja zdravog i dugovječnijeg života kod ljudi. Kao tako, AAM se bazira na principima zdravlja i odgovarajuće medicinske brige koja je u korelaciji sa ostalim preventivnim zdravstvenim specijalizacijama.

U 13 godina od kako se prati, AAM je postigla međunarodno priznanje. AAM danas primjenjuju tisuće ljekara u privatnim ordinacijama, kao i neke od najpoznatijih Univerzitetskih bolnica u svijetu.

Svi oni koji su uključeni u istraživački proces u AAM, kao i kliničku njegu su fokusirani na intervenciju za prevenciju ili sprječavanju disfunkcija, smetnji i bolesti uključenih u degenerativni biološki proces starenja.

Samo u SAD, smanjivanjem broja umrlih od samo 6 bolesti (rak, bolesti srca, moždani udar, problemi sa cirkulacijom, gripa i AIDs) će rezultirati tisućama biliona dolara koji će se tako moći vratiti u ekonomiju (ne računajući uštedu na lijekovima).

U martu 2004 godine Ujedinjeni Narodi su izjavili "da nije stavljena granica na produžavanje životnog vijeka". Ustanovili su da, do 2300 godine, životna dob u Zapadnoj Evropi dostići će 106 godina, u Latinskoj Americi/Karibi 98 godina, u Aziji 96 godina i u Africi 92 godine.

Websterov novi svjetski rječnik definira "starenje" kao "proces nastajanja starijih ili pokazivanja znakova nastajanja starijih". Ova definicija je mogla biti dovoljna za 19 stoljeće u kojem je živio Webster, sadašnja medicinska i biotehnološka otkrića stavljaju Websterovu definiciju van mode.

Starenje se može odvojiti u dva veoma različita koncepta -"kronološke godine" i "biološke godine". U proslavljanju rođendana (kronološke godine), često je istina daje performansa individualnog tjelesnog sistema - od mentalne do seksualne performanse u usporedbi sa vršnjacima, bolja ili gora od očekivane (biološke godine). Pokazivanje godina je veoma individualan proces, i jedinstven je za svaku osobu. Većina od nas zna najmanje jednu osobu na čijoj osobnoj iskaznici piše da ima 70 godina, ali mi vidimo osobu koja svakodnevni ritam života podnosi kao da joj je 20 - 30 godina manje. Isto tako vjerojatno znate nekoga tko ima 40 god (kronološke godine) a svakodnevni ritam teško podnosi. Danas u 2005 godini, naučnici znaju mnogo više o faktorima koji utiču na naše starenje. Zbog toga, starenje ima novu definiciju. Moderan pristup objašnjava daje normalno starenje uzrokovano psihološkim disfunkcijama koja, u većini slučajeva, mogu biti poboljšane sa medicinskim tretmanom. Sistematičnom revitalizacijom bioloških procesa uključenih u starenje, ljudski životni vijek se može produžiti dok će kvaliteta života biti održana ili poboljšana. Kao rezultat, starenje nije neminovno. AAM je aplikacija svake terapije ili modaliteta koji omogućava veoma ranu detekciju, prevenciju, liječenje, ili vraćanje unazad procesa starenja koji je uzrokovan disfunkcijom i bolešću. Koristeći mnoge mjere, AAM je najvažniji novi model brige za zdravlje u ovom mileniju.

AAM je ono što slijedi: Naučno: biomedicinski i tehnološki napredak za postavljanje terapije koja će otkriti, prevenirati i liječiti starenje-uzrokovano bolešću,

Evidencija bazirana na strukturi metodologija koje će voditi pacijenta kroz tretman,

Sinergično: multi-modalni, multi-terapeutski prilaz. Dobro dokumentirana u priznatim časopisima uključujući: Ageing, Am Family Physician, Am J of Cardiol, Am J Clin Nutr, Arch Intern Med., Endocrine, Eur Heart J., Eur J Clin Invest, Eur J Endocrinol, J Am Med Assn, Lancet, i mnogi ostali.Cilj AAM nije da se samo produže godine života, nego da se te godine produktivno i vitalno prožive. Sa perspektive brige za zdravlje, ljudski vijek življenja je podijeljen u dvije različite faze:

  • Zdrav životni vijek (aktivna životna očekivanja): vremenski period u kojem smo sposobni da normalno izdržimo svakodnevni život bez pomoći.
  • Bolestan životni vijek (zavisna životna očekivanja): vremenski period, obično već u krajnjoj fazi pred smrt, označen sa bolesti, invaliditetom ili nekom ovisnošću.

AAM je prvenstveno preventivna medicina.

Anti – ageing medicina omogućuje veći broj dijagnostičkih procedura, a koje se sastoje od:

  • hormonalnog statusa;
  • nutricionističkog statusa;
  • mikronutricionističkog statusa;
  • antioksidativni status i
  • DNK testiranje – personalna prevencija.