U slučaju da se pronađe intoksikacija teškim metalima prepisuje se kelacija – detoksikacija adaptirana za vrstu teških metala koji su pronađeni. Svjetska zdravstvena organizacija je posljednjih godina objavila brojne studije negativnih uticaja teških metala na ljudske i životinjske organizme. Prekomjerno izlaganje ovim toksičnim supstancama postala je istinska svjetska opasnost. Intoksikacija zagađuju ljudsko tijelo bilo da se prenosi zrakom, zagađenim rijekama ili u direktnom kontaktu sa hranom. Neke od ovih supstanci nalaze se u produktima koji su u svakodnevnom kontaktu sa organizmom.

Zdravstveni instituti koji vrše ispitivanje zdravlja smatraju da ne postoji ni jedan ugao svijeta koji nije zahvaćen ovom problematikom.

Izbacivanje teških metala iz organizma pomoću supstanci koje rade kelaciju je jedan od najznačajnijih pozitivnih uticaja na zdravlje.

Istovremeno sa druge strane postoji alarm koji upućuje na dramatično smanjivanje hranjivih sastojaka u hrani praćenih sa povećanjem aditiva koji stvaraju razne probleme tijelu.

Nakon pregleda sa Oligoscan aparatom može se tačno utvrditi koji oligoelementi ili minerali nedostaju u organizmu, te se daje individualna terapija prema potrebama, čime se značajno poboljšava zdravstveno stanje pacijenta.

Prednost Oligoscan aparata je u tome što vidi realno stanje u tkivima a ne  momentalno stanje (nalaz iz krvi) ili putem metabolita u urinu.

Metoda je spektrometrija, što je analitička kvantitativna metoda koja se sastoji u mjerenju apsorpcije optičke gustoće jedne kemijske supstance.