Profesionalno iskustvo

  • 1990. - 1992. Klinika za endokrinologiju - Sarajevo, BiH
  • 1992. - 1996. Instituto di Nefrologia; prof G. Crepaldi - Padova, Italija
  • 1994. - 1996. Instituto di Nefrologia (znanstveno istraživanje o utjecaju IGF1 na rast i razvoj mezangijalnih ćelija in vitro); prof A. D'Angelo - Padova, Italija
  • Od 1997. Ospedale San Giovanni Calibita, Fatebenefrattelli - Rim, Italija
  • 2003. - 2009. praksa iz anti - aging medicine pri „Clinique de Paris“ dr. Claude Chauchard - Pariz, Francuska
  • Od 2007. Klinički komitet za personaliziranu prevenciju  - Nica, Francuska        
  • Od 2006. Ordinacija „AEVUM“ – Opatija, Hrvatska

Članstva

Specijalizacija

Diploma

  • diploma iz Genomike
  • 2005. - 2007. Europski Institut za personaliziranu prevenciju prof. Helena Baranova - Nica, Francuska

Master