Misija

Svjetski savjet za preventivnu medicinu (WOCPM) je neprofitabilna medicinska organizacija posvećena napretku preventivne medicine. Otkriva ranu predkliničku fazu, prevenira i tretira bolest.

WOCPM promovira nauku da optimizira proces starenja, tako što kombinira preventivnu medicinu, regenerativnu medicinu i anti-aging medicinu u jedan integrirani klinički i holistički pristup.

WOCPM je prva naučna organizacija koja je otvorena za članove, isključivo one liječnike koji imaju Univerzitetsku diplomu preventivne medicine.

WOCPM je također posvećena edukaciji liječnika, naučnika, javnog mijenja za značaj preventivne medicine. WOCPM vjeruje da je preveniranje bolesti način da se produži ljudski vijek i kvalitet života.

WOCPM vjeruje da preveniranje bolesti u ranoj fazi smanjuje ekonomski trošak rastućih cijena za liječenje starije populacije. WSOCPM ima namjeru da raširi naziv preventivne medicine i da proširi informiranje koje uključuje preventivnu, regenerativnu i anti-aging strategije da se produži dužina života.

WOCPM se osniva na Evidence-Based-Medicine (EBM)

Ciljevi

  • Zauzimati vodeću ulogu u klkjiničkom istraživanju u preventivnoj, regenerativnoj i anti-aging medicini koja je naučno bazirana na Evidence-Based-Medicini;
  • Razmijenjivanje informacija strategije preventivne medicine sa drugim zdravstvenim radnicima koji se bave ovom granom medicine;
  • Razvijanje protokola i linija vodilja u preventivnoj medicini i dase pomogne liječnicima i zdravstvenim radnicima u implementiranju efektivnog programa produljenja života;
  • Prepoznata je kao vodeča svjetska referenca za bilo koji oblik preventivne medicine povezana sa vladinim i zdravstvenim organizacijama;
  • WOCPM je sam svoj sponzor, ili putem fondova trećih lica, kliničkih istraživanja u preventivnoj, regenerativnoj i anti-aging medicini;
  • Provodi i stimulira učenje i treninge za nove liječnike koji imaju interes za preventivnu, regenerativnu i anti-aging medicinu putem naučnih kongresa, svjetskih konferencija i putem pružanja programa koji su Univerzitetski bazirani;
  • Stvaranje suradnje sa drugim zdravstvenim institucijama za ujedinjenje znanja zbog poboljšanja dugovječnosti i kvalitet života naših pacijenata;
  • Promovira dobre odnose i dobru volju sa institucijama nevladinih organizacija.

Sjedište organizacije

WOCPM – Svjetski savez za preventivnu, regenerativnu i anti-aging medicinu
101 avenue des Champs Elysees – level 5
Paris 75008, France